Det Norske Akademis Ordbok

garantiforsikring

garantiforsikring 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jus, forsikring
 forsikring mot tap som følge av at ansatte begår en straffbar handling (f.eks. underslag, tyveri)
; underslagsforsikring
 | jf. garanti