Det Norske Akademis Ordbok

garantiforsikre

garantiforsikre 
verb
ETYMOLOGI
tilbakedannelse til garantiforsikring
BETYDNING OG BRUK
jus, forsikring
 forsikre mot tap som følge av at ansatte begår en straffbar handling
SITAT
  • banken er garantiforsikret, og den har saaledes ikke lidt noget tap
     (Morgenbladet 1929/327/3/5)