Det Norske Akademis Ordbok

garantiforhyring

garantiforhyring 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd verbalsubstantiv til forhyre, avledet med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
sjøfart, sjelden
 forhyring hvor den forhyrte må stille garanti for dekning av omkostninger som han/hun måtte påføre rederen ved sitt forhold i fremmed havn