Det Norske Akademis Ordbok

garantibevis

garantibevis 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd bevis
BETYDNING OG BRUK
handel
 skriftlig garanti for en vare
 | jf. garantiseddel