Det Norske Akademis Ordbok

gangtrafikk

gangtrafikk 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd gang
BETYDNING OG BRUK
trafikk av gående
; fotgjengertrafikk
SITAT
  • en klar fordeling mellom trafikkerte veier og gater, og områder som er ment for gangtrafikk
     (Bergens Tidende 1973/219/7/4)