Det Norske Akademis Ordbok

gammetuft

gammetuft 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
tuft med spor etter gamme
SITATER
  • kulturminner fra tamreindriften er gammetufter og steinsettinger etter teltboplasser, samt tekniske anordninger
     (Den Norske Turistforenings årbok 1990/45)
  • ei rund gammetuft, av tradisjonell samisk type, er … datert til 1100-tallet
     (Historisk tidsskrift 1991/663)
  • en gammetuft fra seinmiddelalderen
     (Audhild Schanche Graver i ur og berg 274 2000)