Det Norske Akademis Ordbok

gammeltysk

gammeltysk 
adjektiv
BETYDNING OG BRUK
som hører til, er egen for Tyskland i gammel tid
SITATER
  • et gammeltysk billede
     (Alexander L. Kielland Mennesker og Dyr 184 1891)
  • det gammeltyske Heliand … som er en parafrase av evangelienes beretning
     (Lorentz Eckhoff Adelsmannen 24 1938)
  • rettshistorikeren Rudolf His i Münster påviste hvordan den [falske krøniken] stod i motstrid med alt hva man kjente til gammeltysk og gammelfrisisk rett
     (Wilhelm Munthe Litterære falsknerier 129 1942)