Det Norske Akademis Ordbok

gammelnedertysk

Likt stavede oppslagsord
gammelnedertysk 
adjektiv
BETYDNING OG BRUK
som hører til, er egen for nedertyske områder og nedertysk språk fra 800-tallet til ca. 1150