Det Norske Akademis Ordbok

gammelstev

gammelstev 
substantiv
VARIANTgamlestev
BETYDNING OG BRUK
særlig litteraturvitenskap, metrikk, folkloristikk
 stev av eldre type med rim i første og tredje linje, og med kortere linjer enn nystevet
 | jf. nystev
SITAT