Det Norske Akademis Ordbok

gammelnedertysk

Likt stavede oppslagsord
gammelnedertysk 
substantiv
BØYNINGen / et; gammelnedertysken
BETYDNING OG BRUK
språkvitenskap
 nedertysk språk fra 800-tallet til ca. 1150