Det Norske Akademis Ordbok

gammelsaksisk

Likt stavede oppslagsord
gammelsaksisk 
substantiv
BØYNINGen / et; gammelsaksisken
BETYDNING OG BRUK
språkvitenskap
 gammelsaksisk språk
; nedertysk språk fra 800-tallet til ca. 1150