Det Norske Akademis Ordbok

gammellutheransk

gammellutheransk 
adjektiv
BETYDNING OG BRUK
teologi
 som gjelder, er typisk for gammellutheranere