Det Norske Akademis Ordbok

galvanoskop

galvanoskop 
substantiv
BØYNINGet; galvanoskopet, galvanoskoper
UTTALE[galvanosko:´p]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av galvano- og -skop
BETYDNING OG BRUK
fysikk
 apparat brukt til å vise (svake) elektriske strømmer og (oftest) deres retning
 | jf. galvanometer