Det Norske Akademis Ordbok

galvanisk

galvanisk 
adjektiv
UTTALE[galva:´nisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av galvanisme med suffikset -isk; jf. fransk galvanique, tysk galvanisch
BETYDNING OG BRUK
som gjelder kjemisk frembrakt elektrisk strøm
SITATER
 • galvanisk kraft
   (Jonas Lie Samlede Digterverker III 15)
   | elektrisk kraft
 • når jeg skildrer Bangs barndom, nevner jeg kandidat Reiersens galvaniske belte mot følgene av uforstandige vaner og levemåter i yngre alderr
   (Odd Winger Scribe 39 1985)
UTTRYKK
galvanisk element
elektrokjemisk element hvor kjemisk energi omsettes til elektrisitet
 • man sa at elektrisiteten hadde en større eller mindre intensitet, at den blev frembragt av … galvaniske elementer
   (Carl Fred. Holmboe Michael Faraday 33 1943)
galvanisk batteri
forbindelse av flere galvaniske elementer som sammen sender en strøm gjennom en ytre ledning
 • den ene spolegruppe blev … forbundet med et galvanometer, den annen med et galvanisk batteri
   (Carl Fred. Holmboe Michael Faraday 54 1943)
galvanisk strøm
elektrisk strøm i en ledning mellom en pol av kobber og en av sink i et galvanisk element (voltacelle)
 • for å fremstille en såkalt galvanisk strøm eller likestrøm som vi kaller det idag, benyttet man i 1820-årene et galvanisk element
   (Carl Fred. Holmboe Michael Faraday 49 1943)
galvanisk beskyttelse
galvanisk korrosjon
korrosjon hvor anodereaksjonen (dvs. selve korrosjonen) og katodereaksjonen (oksygenreduksjon) ikke skjer på samme sted