Det Norske Akademis Ordbok

galvanisering

galvanisering 
substantiv
BØYNINGen; galvaniseringen, galvaniseringer
UTTALE[galvanise:´riŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til galvanisere, avledet med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
det å galvanisere(s)
sinkovertrekk frembrakt ved galvanisering
EKSEMPEL
  • riper i galvaniseringen