Det Norske Akademis Ordbok

gallisk

Likt stavede oppslagsord
gallisk 
adjektiv
BØYNINGgallisk
UTTALE[ga´l:isk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
etter latin gallicus 'gallisk'; jf. suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder, skriver seg fra Gallia og gallerne
SITAT
litterært
 fransk
EKSEMPEL
 • gallisk ånd
SITATER
 • mynterne … var blanke og straalende og den galliske hane skinnet mot ham i al sin glans
   (Øvre Richter Frich Den gyldne pest (1914) 146)
 • et utslag av gallisk malice
   (Asta Graah Bolander Renæssancens Florens 49 1927)
 • det er noe særlig gallisk over denne form for måtehold i uttrykket
   (Arbeiderbladet 1930/204/4/1)
2.1 
litterært
 som minner om det som menes å være karakteristisk for franskmennene
EKSEMPEL
 • fremstillingens galliske klarhet
SITAT
 • som privatperson hadde [dramatikeren] Sverre Udnæs et gallisk sinnelag, en guddommelig humor
   (Vinduet 2009/nr. 3/111)