Det Norske Akademis Ordbok

galleri

galleri 
substantiv
BØYNINGet; galleriet, gallerier
UTTALE[galəri:´]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra fransk galerie, italiensk galleria, fra middelalderlatin galeria, av uviss opprinnelse, muligens av galilea 'forhall i kirke'; i denne betydningen opprinnelig om galleri i slott, brukt til opphenging av malerier
BETYDNING OG BRUK
arkitektur, bygningsfag
 overdekket gang som er helt eller delvis åpen (mellom søyler eller gjennom sprinkelverk) på den ene siden, og som løper langs en innervegg (i bygning, sal) i høyde med annen etasje eller høyere
; lang gang, korridor med dører og vinduer i den ene siden inn mot en større sal
1.1 
(omløpende) gang i en viss høyde langs veggene i en kirke
SITAT
 • galleri bak søiler og kongefigurer i øverste buerekke [i Nidaros domkirke]
   (Aftenposten 1932/589/1/5–6)
1.2 
militærvesen
 overdekket gang i festningsanlegg, forsynt med skyteskår
1.3 
bergverk
 stor, sentral gang i en underjordisk gruve
1.4 
sjømilitærvesen, om eldre forhold
 utbygning på større fartøy fra akterspeilet og litt frem på låringene, som regel innredet for sjefen
1.5 
sjøfart
 lite hus, særlig toalett, forut ved bakken
i teater, kinosal, kirke e.l.
2.1 
balkonglignende seksjon med rekker av de øverste (og billigste) plassene
 | jf. balkong
EKSEMPLER
 • vi fikk plass på galleriet
 • orgelet står på galleriet
SITAT
 • hun satt på galleriet [i kirken] og hadde fritt utsyn
   (Ragnhild Nilstun For kjærlighets skyld LBK 2002)
2.2 
publikum som opptar galleriet
SITATER
UTTRYKK
spille for galleriet
 (jf. engelsk to play to the gallery)
1 
teater
 appellere til det brede publikum (som sitter på galleriet) med grove virkemidler
2 
overført
 forsøke å tekkes massene med billige, grove virkemidler
spill for galleriet
1 
det å appellere til det brede publikum (som sitter på galleriet) med grove virkemidler
2 
overført
 det å forsøke å tekkes massene med billige, grove virkemidler
samling av utstilte kunstverker
; kunstmuseum
; opphengt samling av portretter e.l.
 | jf. portrettgalleri
SITAT
 • i galleriet
   (Henrik Ibsen Digte 109 1875)
3.1 
lokale hvor billedkunst utstilles og selges
EKSEMPEL
 • Galleri Briskeby
SITATER
 • [NN] driver et galleri med bilder av andre kunstnere og sine egne bilder
   (son-bbl.no 02.10.2010)
 • reklamebildene forteller mer om vår tid enn den kunst du finner i galleriene
   (Dag Solstad Genanse og verdighet LBK 1994)
3.2 
overført
 samling, rekke av skikkelser i et litterært verk e.l.
SITAT