Det Norske Akademis Ordbok

galenfrans

galenfrans 
substantiv
BØYNINGen; galenfransen, galenfranser
ETYMOLOGI
sammensatt av galen og mannsnavnet Frans; jf. galfrans
BETYDNING OG BRUK
mest dialektalt
 spilloppmaker
SITAT
  • disse galenfranser som kom i dag og reiste i morgen var i stand til å anrette ulykker i ubefestede pikesinn
     (Kirsten Bergh Lorck sine 158 1945)