Det Norske Akademis Ordbok

gåring

gåring 
substantiv
BØYNINGen; gåringen, gåringer
UTTALE[gå:`riŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av gåre (substantiv) eller gåre (verb) med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
mest dialektalt
 det å gåre(s)
; stripe
SITAT