Det Norske Akademis Ordbok

gårdsråd

gårdsråd 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
råd hvor en gårdbruker drøfter gårdsdriften med eksterne rådgivere
SITATER
  • arbeidet med etablering av gårdsrådet har vært en svært positiv opplevelse, derfor anbefaler jeg gjerne flere gårdbrukere å prøve denne muligheten til styring og ledelse
     (gårdsplassen.no 15.12.2006)
  • nå blir familien på Hoøen en av de første i området som holder «gårdsråd»
     (Adresseavisen 21.05.2015/2)