Det Norske Akademis Ordbok

fysiokratisk

fysiokratisk 
adjektiv
BØYNINGfysiokratisk
UTTALE[fysiokra:´tisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av fysiokrat eller fysiokrati med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
økonomi, om eldre forhold
 som gjelder fysiokrati, en samfunnsøkonomisk retning som ser grunnlaget for all rikdom i jordbruket og andre råstoffproduserende næringer
SITATER