Det Norske Akademis Ordbok

fyrkasse

fyrkasse 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 kasse, eske til å ha fyrtøy i
SITAT
  • hun hadde avlevert den reparerte fyrkasse og mottat takken
     (Nini Roll Anker Huset i Søgaten 56 1923)
fyrrom, fyrsted (f.eks. på damplokomotiv)