Det Norske Akademis Ordbok

fyord

fyord 
substantiv
UTTALE[fy:´or]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
første ledd fy
BETYDNING OG BRUK
(sterkt) nedsettende ord eller betegnelse
; skjellsord
SITATER
 • holdninger som man kan rekne med er alminnelig akseptert i visse sammenhenger, får status som grunnverdier eller som «ismer» … Motarbeider man … de gamle verdier ved hjelp av tilsvarende «fyord», er spillet relativt lett
   (Kirke og Kultur 1974/9/547)
 • i vide kretser … er profitt nærmest … et fyord
   (Teknisk Ukeblad 1988/29/78/1)
 • rasisme [er] på vei til å bli et fyord, et ord de færreste tør å bruke
   (Aftenposten Aften 26.01.2011/2)
 • kostnadseffektivitet er blitt et fyord
   (Aftenposten 25.03.2015/10)
tabuord
SITATER
 • «Impresjonisten» het bladet, og der stod fyord som vi aldri noen gang før hadde sett på trøkk
   (Sfinx Kjent folk gjennem årene 127 1936)
 • i murgårdene spredte fyordene seg [blant barna] hurtigere enn i kvartalet mitt
   (Fredrik Skagen En by som ingen ainnen LBK 2004)