Det Norske Akademis Ordbok

fyllingsdam

fyllingsdam 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd fylling
BETYDNING OG BRUK
bygg og anlegg
 dam av sprengstein med en tett kjerne av f.eks. morenemasse eller asfalt
; steinfyllingsdam