Det Norske Akademis Ordbok

fyllekjører

fyllekjører 
substantiv
ETYMOLOGI
avledet av fyllekjøre med suffikset -er
BETYDNING OG BRUK
person som kjører motorisert kjøretøy i beruset tilstand
SITATER
  • 21 dagers ubetinget fengsel er vanlig dom for en første gangs fyllekjører
     (Arbeiderbladet 1962/195/7/1)
  • fyllekjører mot et tre i Kongsberg
     (Drammens Tidende 1967/148/1/1)
  • tre fyllekjørere tatt … seks biler avskiltet
     (Drammens Tidende 1967/268/1/2–3)