Det Norske Akademis Ordbok

fyll

Likt stavede oppslagsord
fyll 
substantiv
BØYNINGen; fylla
UTTALE[fyl:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til fylle
BETYDNING OG BRUK
drukkenskap
; beruselse
EKSEMPLER
 • kjøre i fylla
 • gå, havne på fylla
 • bli innbrakt for fyll
SITATER
 • nei inte vil jeg ha’e vesle Busk, som gaaer og væver i fylla; langt heller vil jeg ha’e Guldbrand Kudsk, som har rosiner paa hylla
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 252)
   | i sang av Henrik Anker Bjerregaard
 • N.N. havde skrevet i fylla
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 293)
 • væk med fylla, boka, men ikke flaska paa hylla
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter III,3 647)
 • nej, den fordømte fylden, fra den var det ulykken kom!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 109)
 • du væver i fyld
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 217)
 • jeg vil’ke ha han løitnant Busch, som gaar og væver i fylla
   (Vilhelmine Ullmann Fra Tyveaarene og lidt mere 52 1903)
   | etter sang av Henrik Anker Bjerregaard
 • [han] kjørte i fyllen udfor veien
   (Hans Aanrud Fortællinger III 107 1923)
 • men at han skulde gaa væk saadn i fylla
   (Vilhelm Krag Baldevin 8 1925)
 • han fikk kanskje gå på fylla som det høvde seg poeter?
   (Herman Wildenvey Samlede Dikt I (1957) 78)
 • det er noget som det gaar an og noget som det ikke gaar an at gjøre og si, selv i fylla
   (Tidens Tegn 1926/271/1/1 Sigrid Undset)
 • på kveldene er det et ekko i gatene av urimelig fyll
   (Aksel Sandemose Alice Atkinson og hennes elskere 136 1949)
 • fylla har skylda, som man sier
   (Ingvar Ambjørnsen Utsikt til paradiset 35 1993)