Det Norske Akademis Ordbok

fylkessykehus

fylkessykehus 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
i perioden 1974–2001
 sykehus drevet av fylkeskommune
SITAT
  • Sigrid Undset døde av nyrebetennelse på fylkessykehuset i Lillehammer 10. juni 1949
     (Liv Bliksrud Sigrid Undset 154 1997)