Det Norske Akademis Ordbok

fylkesprest

fylkesprest 
substantiv
ETYMOLOGI
etter norrønt fylkisprestr
BETYDNING OG BRUK
arkaiserende, om middelalderforhold
 prest ved en fylkeskirke