Det Norske Akademis Ordbok

fylkeskirke

fylkeskirke 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
om middelalderforhold
 hovedkirke i et fylke
SITATER
  • Gamle Akers kirke … nevnes første gang som fylkeskirke for Vingulmork i 1150
     (A-magasinet 05.10.1929/7 Johan Woll)
  • erkebiskopens katedral i Nidaros var toppen av en pyramide av domkirker, hoved- og fylkeskirker og sognekirker
     (Øystein Ekroll og Morgen Stige Kirker i Norge. Middelalder i stein 21 2000)