Det Norske Akademis Ordbok

fylkesnavn

fylkesnavn 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
om forhold i norrøn tid
 navn på fylke
EKSEMPEL
  • mange av de gamle fylkesnavnene finnes fortsatt som navn på distrikter
SITAT
  • fylkesbetegnelsen setter sig … aldri fast her, men det går såvidt at den islandske sagalitteraturen i det 13. årh. konstruerer slike rent uhistoriske fylkesnavn som Vingulmork om strøket ved bunnen av Oslofjorden
om moderne forhold
 navn på fylke
EKSEMPEL
  • lov om fylkesnavn