Det Norske Akademis Ordbok

fyletisk

fyletisk 
adjektiv
BØYNINGfyletisk
UTTALE[fyle:´tisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra tysk phyletisch, etter gresk phyletikos 'som gjelder et medlem av samme stamme', avledet av phyletes 'medlem av samme stamme'; jf. suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
som gjelder avstamning
; avstamnings-