Det Norske Akademis Ordbok

fykologisk

fykologisk 
adjektiv
UTTALE[fykolo:´gisk]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
innlånt, jf. engelsk phycological, tysk phykologisch; avledet av fykologi med suffikset -isk
BETYDNING OG BRUK
biologi
 som gjelder fykologi, forskning på alger