Det Norske Akademis Ordbok

fullmaktsgiver

fullmaktsgiver 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd giver
BETYDNING OG BRUK
jus
 person som gir fullmakt