Det Norske Akademis Ordbok

fullmaktsforhold

fullmaktsforhold 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jus
 (avtalefestet) forhold, forbindelse mellom giver og mottager av en fullmakt