Det Norske Akademis Ordbok

fullgård

fullgård 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd full
BETYDNING OG BRUK
i eldre matrikulering av gårdsbruk
 gård på minst 2 markebol
 | til forskjell fra halvgård, tredingsgård
SITATER
  • S. Hasund Vårt landbruks historie 53 1932
  • ifølge skattematrikkelen fra 1647 var Stein delt i to fullgårder
     (Margit Harsson Stein LBK 2000)