Det Norske Akademis Ordbok

fulldyrket

fulldyrket 
adjektiv
BØYNINGfulldyrkede
ETYMOLOGI
første ledd full; annet ledd perfektum partisipp av dyrke
BETYDNING OG BRUK
landbruk, om jordbruksareal
 som er dyrket til vanlig pløyedyp og brukes til åkervekster eller eng (og som kan fornyes ved pløying)
SITATER
  • [småbruket] består av 50 mål dyrkbar mark, hvorav halvparten er fulldyrket
     (VG 25.05.1987/33)
  • jordbruksareal består av fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite
     (Bergens Tidende 26.01.2016/4)