Det Norske Akademis Ordbok

fullblod

Likt stavede oppslagsord
fullblod 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd full
BETYDNING OG BRUK
medisin
 blod med alle bestanddeler (blodceller, blodplater, blodplasma)