Det Norske Akademis Ordbok

fuglevilt

fuglevilt 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
kollektivt
 ville fugler som er gjenstand for jakt eller fangst (og spises av mennesker)
 | jf. vilt
SITATER
  • den store aargang [rød bordeaux] serveres til kylling og mindre fuglevildt
     (Kitty Wentzel og Øvre Richter Frich Bordets glæder 166–167 1925)
  • Orderik Vitalis, en samtidig av Sigurd Jorsalfar, sier at innbyggerne i Norge har overflod på fuglevilt og alle slags ville dyrs kjøtt
     (Henry Notaker Ganens makt 23 1993)