Det Norske Akademis Ordbok

fuglesti

fuglesti 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
smal sti i skogen, laget av tiur og andre større skogsfugler
SITATER
 • [jeg fulgte] elven et stykke for om muligt at træffe en fuglesti, der kunde lette mig gangen over den uveisomme aas
   (Bernhard Herre En Jægers Erindringer 31–32 1850)
 • en vei, der rimeligviis gik ned til Hakklovandet, var en smule bredere end de korte og afbrudte fuglestier, der hist og her fandtes inde i tætskoven
   (Bernhard Herre En Jægers Erindringer 36 1850)
 • en stor tiur [løp] lavhalset bortimellom tuene, den hadde fuglesti der
   (Reidar Holtvedt Fra Nordmarka og Krokskogen 23 1972)
 • han hadde satt opp snarer og gillerstokker hist og her i fuglestiene
   (Hans Børli Smykket fra slagmarken 171 1992)
   | jf. gildre
natursti laget for å observere fugler
SITAT
 • den nymerkede fuglestien i Varangerhalvøya nasjonalpark
   (Finnmarken 12.07.2014)