Det Norske Akademis Ordbok

fuglekjenner

fuglekjenner 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
kjenner av, ekspert på fugler
SITATER
  • fuglekjenneren [NN] er ikke nådig i sin kritikk av kraftselskapenes plassering av kraftledninger
     (Bergens Tidende 01.02.1993/4)
  • ifølge fuglekjenner [NN] kommer [sangsvanene til Ringerike] i oktober, og forlater oss i mars – april
     (ringblad.no (Ringerikes Blad) 13.03.2006)