Det Norske Akademis Ordbok

fuglekikker

fuglekikker 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd avledet av kikke med suffikset -er; jf. engelsk bird-watcher
BETYDNING OG BRUK
person som (på hobbybasis) observerer fugler i naturen
; fugletitter