Det Norske Akademis Ordbok

fryseanlegg

fryseanlegg 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
anlegg for frysing av varer
EKSEMPEL
  • fryseanlegg for fisk
anlegg som holder noe kaldt
EKSEMPEL
  • fryseanlegget til en skøytebane