Det Norske Akademis Ordbok

frysbar

frysbar 
adjektiv
UTTALE[fry`sbar]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av fryse med suffikset -bar
BETYDNING OG BRUK
som kan fryse(s)