Det Norske Akademis Ordbok

fruentimmerarbeid

fruentimmerarbeid 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
foreldet
 arbeid som passer for (unge) kvinner
 | jf. fruentimmer
SITAT
  • [hun var] en mesterinde blandt hendes kjøn i alle slags fruentimerarbeider
     (J.S. Welhaven Samlede Digterverker IV 157)