Det Norske Akademis Ordbok

frontskudd

frontskudd 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
jakt
 skudd mot vilt som kommer med front mot jegeren
; motskudd
 | jf. bakskudd, sideskudd