Det Norske Akademis Ordbok

frontavsnitt

frontavsnitt 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
særlig militærvesen
 avsnitt av front
SITATER
 • frontavsnittet Peñaroya var en såkalt «tanksikker» stilling
   (Per Imerslund Videre i passgang 172 1944)
 • overført
   
  den nye overraskelsen innenfor samme frontavsnitt av idé-kampen
   (Sigurd Evensmo Trollspeilet 73 1955)
 • tyskerne hadde trukket seg tilbake over store frontavsnitt, men til bedre stillinger
   (Lasse Midttun Veien til Vestfronten 155 2002)