Det Norske Akademis Ordbok

from

from 
adjektiv
BØYNINGfromt, fromme
UTTALE[fråm:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk vrome 'dyktig, modig', beslektet med frem; jf. norrønt framr 'utmerket, fremragende'
BETYDNING OG BRUK
foreldet, bibelspråk
 god
; rettskaffen
SITAT
 • mot den fromme viser du [dvs. Gud] dig from
   (2 Sam 22,26; 2011: du er trofast mot den som er tro)
   | god, nådig
troende, religiøs på inderlig måte
; gudfryktig
EKSEMPEL
 • fromme gjerninger
SITATER
 • i Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen
   (Apg 2,5)
 • de fromme korsbrødre
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 182 1872)
 • ydmyghed og from iver
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 251 1873)
 • eders fromme sang
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 246 1873)
 • vi følte oss overbeviste om at vi ikke noen gang hadde møtt så fromme og hederlige mennesker
   (Finn Carling Gjensyn fra en fremtid LBK 1988)
ydmyk og saktmodig
; føyelig
EKSEMPLER
 • et fromt, gemytt
 • en from hest
SITAT
 • han [lot] seg fromt iføre 17. mai-sløyfe
   (Kjersti Ericsson Paradisfugl LBK 2000)
UTTRYKK
from som et lam
forsonlig
 • Clara var mild og elskværdig, from som et lam
   (Alexander L. Kielland Fortuna 110 1884)
oppriktig og uten skjulte baktanker
; uskyldig
UTTRYKK
fromt bedrag
 (etter latin pia fraus; opprinnelig brukt om arrangerte underverker av helgenbilder e.l.)
uskyldig bedrag, ment til beste for den som blir bedratt
et fromt ønske
 (etter latin Pia desideria; tittelen på en bok (1675) av den tyske pietisten Philipp Jacob Spener (1635–1705))
ønske som man ikke venter noensinne vil oppfylles
 • oprettelse af slige anstalter [blir bare] et fromt ønske
   (H. Schulze Fra Lofoten og Solør 31 1865)
 • en middelalderdikters fromme ønske om at mennesker bør holde sammen
   (Finn Carling Lille Orlando 28 1986)