Det Norske Akademis Ordbok

frolending

frolending 
substantiv
BØYNINGen; frolendingen, frolendinger
UTTALE[fro:´leniŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet med omlyd av stedsnavnet Froland med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
person som bor i og/eller er fra Froland i Agder fylke