Det Norske Akademis Ordbok

friskole

friskole 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 privat skole hvor det ikke betales skolepenger
 | til forskjell fra betalingsskole
; jf. fri
privateid, frittstående skole med rett til offentlig tilskudd
 | til forskjell fra offentlig skole
SITATER
  • foreldreretten i oppdragelsen var den prinsipielle begrunnelse for friskolen
     (Morgenbladet 1959/38/1/6)
  • efter det nye forslaget skal departementet ansette lærerne i friskolen akkurat som i statsskolen
     (Morgenbladet 1961/228/3/6)
  • «den andre skolen», en uspesifisert friskole som minner sterkt om forfatterens [dvs. Bjørneboes] egen steinerskole
     (Tore Rem Sin egen herre 395 2009)