Det Norske Akademis Ordbok

frøtrestilling

frøtrestilling 
substantiv
ETYMOLOGI
annet ledd stilling
BETYDNING OG BRUK
skogbruk
 gjensetting av frøtrær på et hugstfelt slik at de kan spre frø over hele hugstflaten
EKSEMPLER
  • glissen frøtrestilling
  • tett frøtrestilling
SITAT
  • skal vi ha en kontinuerlig avvirkning på dagens nivå, må vi i stor grad få lov å benytte foryngelsesformer som frøtrestilling, naturlig foryngelse og planting på snauflater
     (nationen.no 09.10.2003)